Stopp nedbemanningen i ferge- og lokalfarten


(Norwegian) Stopp nedbemanningen i ferge- og lokalfarten! 

Som passasjerere på skip i Norske farvann, i ferge- og lokalfarten, er dette noe alle bør tenke seriøst på. Det er garantert ingen av de reisende som benytter maritim transport som ønsker en utvikling hvor de ansatte på disse skipene er overarbeidet og slitne som ett resultat av nedbemanning. Ett mannskap som i mange tilfeller kan jobbe i opptil 14 timer på en dag, må ikke pålegges ytterligere oppgaver på grunn av nedbemanning, og derav utsette gjestene for en overhengende menneskelig fare. Nedbemmanning er normalt sett ett resultat av økonomer som kun ser tall, og fortjeneste, og ikke mennesker. 

(English) This is perhaps a Norwegian local issue, but it is something that is really, really, really important to consider. In Norway, like many other countries, there is a tendency to downscale every single part of an operation, also at sea. The Norwegian Maritime Officers Union, Sjøoffisersforbundet, has created this short video to put some searchlight on the subject. Downscaling of ships crew is not a good solution for safe operation of ships in ferry- and localtrade in Norway (- or any other country for that matter!). 

https://www.youtube.com/watch?v=GvjGBoBFXyU


© CaptainsVoyage.com : 2005 - 2021