Holstvollen Trondheim


In anticipation of a time with less people around Nedre Leirfossen Dam, I bring you some images of a farm at Bymarka outside Trondheim which is owned by the municipality and sceduled to be torn down in the nearest future. The reason why I have to postpone my Nedre Leirfossen flight, is the fact that the adjacent small park area needs to be nearly empty for people in order to be able to take off from there. As you may be aware of, there are some pretty strict operations-restrictions I need to adhere to when flying UAV in Norway, distance to people or to crowds of people is one of the deciding factors as well. 

The farm is another interesting area I have been thinking about documenting. I think it’s quite exciting to imagine a time when it was fully liveable for people and their animals, in the past. There is some information online as to the history of the place. I have been able to find out that around 1750, councilman Lorentz Holst owned the farm and gave it the name it still carries today. Onwards in the history, the place changed owners a few times, including to some people who bought nearby “Trolla” to run a mill. Holstvollen was in 1812 inherited by a sales man by the name Jon Jensen Klæth, and finally, Trondheim municipality took over the place in 1971. 


Some of the Norwegian language history found online:

Holstvollen er en utmarksplass ryddet tidlig på 1700-tallet som ligger nordvest i Bymarka i Trondheim. Plassen ligger nordvest for Holstdammen og like sør for de tverrbratte stupene ned mot Trondheimsfjorden ved Løftan og St. Olavsspranget. Rådmannen Lorentz H. Holst tok eierskap over plassen på 1720-tallet, som da var et «oppryddet Fjeldengestykke», og gav plassen sitt navn etter ham. Holst fikk oppført nye hus på plassen, samtidig som han også demmet opp Holstdammen.

Eiendommen på 500 mælinger eller rundt 475 dekar (sammen med arveplassen Myra) ble i 1765 festet bort av magistraten til et konsortium bestående av Gjert Horneman, Henrik Lysholm, Knut Thode og Peder Iversen, som sammen eide vannmølla ved Trolla. I 1812 ble Holstvollen overdratt som arvefeste til Jon J. Klet, og eiendommen skiftet deretter flere eiere utover 1800- og 1900-tallet. I 1971 ble Holstvollen overdratt av Trondheim kommune, og kommunen har etter dette forsøkt å selge eiendommen til lag og foreninger med bruksbegrensninger knyttet til beboelse, vegtilknyttning og kommersiell virksomhet. Prosjektet ARV, som var knyttet til NTNU og HiST, ønsket i 2005 å bygge en fortidspark på Holstvollen. I 2007 ble Holstvollen leid ut i tre år til ARV, som søkte om dispensasjon fra bruksbestemmelsene, men som fikk avslag og som deretter annullerte kontrakten med kommunen.

Holstvollen består av fem bygninger, blant annet et våningshus på 160 m² bruksareal samt driftsbygning og stabbur. Hovedhuset ble oppført i siste halvdel av 1800-tallet, mens øvrige bygninger er oppført i perioden 1920–1930. Bygningmassen er i dag preget av forfall etter at Trondheim kommune overtok, med blant annet hærverk over lengre tid og påvisning av ekte hussopp i hovedhuset. Området er ellers i stor grad gjengrodd.

I områdene vest for Holstvollen finnes det flere gruveganger og stoller etter utgivelse av i underkant av 30 mutingsbrev for kobber- og svovelkis i perioden 1860 til 1930. Fra Damhaugen går det en mye brukt tursti mot nord forbi Holstvollen mot utkikkspunktet St. Olavsspranget. Denne stien ble anlagt som driftsvei fra nordre Tømmerdal til Klemetsaunet av forstmann Johannes Schiøtz i 1904.


A survey done some years ago, indicated that the main house was infested with large amounts of fungus, and that a total rehabilitation would cost somewhere between 4 and 5 million NOK. Naturally, this is fund the municipality doesn’t have any access to. An old newspaper article stats that there has been farming activity there since theearly part of the 1700’s. Private investors are extremely far apart as the municipality will not allow anyone driving motorised vehicles on the 1.3 kilometer long road up to the farm. The municipality does not permit anyone to reside to the property after renovations either. It’s almost like the office heads at the municipality is doing everything they can to stop any future activity up there, with all their laws and prohibitations. 


A year later, in mid-2016, the municipality opened up for a POSSIBILITY to permit the road being used TEMPORARY for anyone who wanted to refurbish the farm. 
© CaptainsVoyage.com : 2005 - 2021